Maten


De Kerels zijn vrienden. Verenigd in muziek en verankerd in de lokale gemeenschap.

We hechten veel belang aan de onderlinge kameraadschap en voelen ons ook verantwoordelijk voor de versterking van het gemeenschapsgevoel in onze thuisbasis Emelgem.


Onze activiteiten

Wekelijkse repetities
De Kerels repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20:15 tot 22:00 uur in Het Kartouchke in Emelgem.
Na de repetitie is er ruimschoots de tijd om na te kaarten 😉

Optredens
De Kerels treden verschillende keren per jaar op. 1 à 2 echte concerten en meerdere kleine optredens: muzikale opluistering van evenementen (trouwfeesten, kerkelijke hoogdagen, begrafenissen, …) of als onderdeel van grotere cultuurproducties: de Izegemse cultuurwandeling, erfgoeddag, …

Nachtridders en St. Cecilia
Geen vereniging zonder feesten. En bij een mannenkoor vieren we St. Cecilia, de patroonheilige van de muziek en we vieren die zelfs dubbel.

Eind november gebeurt dat met de Nachtridders. Dat is een lokale traditie ontstaan bij het begin van de vorige eeuw waarbij koorleden op vrijdagavond tot in de vroege uurtjes al zingend langsgaan bij de bestuurleden.

Begin december is er dan de Cecilia viering zelf. Elk jaar in een ander thema, elke keer georganiseerd door een andere stemgroep.

De Kerels – Nachtridders
De Kerels – Sint-CeciliaEmelgem