1881


In 1881 verzamelt Bruno Callewaert, onderwijzer in de lagere school in Emelgem, een 20-tal jongeren uit de congregatie om de Latijnse gezangen te verzorgen in de zondagsmissen. Geheel in de sfeer van de Blauwvoeterie uit die tijd werd onmiddellijk de naam ‘De Kerels’ aangenomen.

Tijdens het interbellum wordt al eens het kerkelijke pad verlaten om her en der deel te nemen aan “Koorfestivals” en steekt het cabaretgenre de kop op.

In de jaren ’50 breiden de Kerels uit met een toneelafdeling en zo bepalen ze heel sterk het socio-culturele leven in Emelgem.

In de 60-er jaren ligt de focus opnieuw op zingen. Voor het eerst nemen de Kerels deel aan de provinciale koorwedstrijden. De klassering in “Uitmuntendheid” wordt nog steeds met trots herinnerd.

Na meer dan 135 jaar behoren de Kerels tot de 12 geklasseerde koren uit de koorwedstrijd van de provincie West-Vlaanderen.

We zijn springlevend en klaar voor de toekomst!

Terug naar Historiek