Welkom op de website van het mannenkoor 'De Kerels'.

Beste bezoeker,

Van harte welkom op de webstek van 'de Kerels', het oudste mannenkoor van Vlaanderen. (anno 1881)
Ondanks deze 130-jaar verstarren de Kerels niet, maar blijven een springlevend, hedendaags mannenkoor, met een stevig repertorium.
We doen er alles aan om de typische “sound” van mannenstemmen te promoten, er zijn immers nog slechts enkele mannenkoren in Vlaanderen en het zou jammer zijn mocht dit verdwijnen.

Jaarlijks worden een tweetal concerten verzorgd in wisselende ensembles, met harmonie-orkest, solo-zang, piano-begeleiding, percussie-ensemble, enz… De Kerels brengen muziek uit verschillende stijlperiode’s, zowel geestelijke als profane koormuziek.

Door wekelijkse repetitie o.l.v. onze bekwame en geschoolde dirigent slagen we erin op een meer dan behoorlijk kwaliteitsniveau te zingen. Op de dag van vandaag is het de betrachting om koorwerken voor mannenkoor te zingen, gepast voor het niveau van het koor, en waarbij zoveel mogelijk zangers en luisteraars zich ofwel kunnen in terugvinden ofwel hun culturele horizonten kunnen verleggen.

De boeiende zoektocht naar een gepast repertoire bracht ons in de voorbije jaren naar Gregoriaans, oude muziek (Willaert, Lotti, Clemens non papa, da Palestrina…), een rijke waaier in de romantiek (Mendelssohn, Schubert, Benoit, Gounod …) en ook hedendaagse muziek (Nees, Howels, Rutter …).  Op de slotviering van ons jubileumjaar (mei 2007) was er de creatie van 4 in opdracht gecomponeerde werken  (van Wim Berteloot, Kristiaan Van Ingelgem en Petra Vermote). Ten gepaste tijde krijgt ook onze eigen Vlaamse muziek  een plaats. (Getuige daarvan is de recente CD-productie).

We zijn ook een vereniging in de echte zin van het woord. We schenken veel aandacht aan sociale contacten,  samenhorigheid, kameraadschap,… en maken van de Kerels ook een (h)echte vriendengroep, maar met een open geest naar de samenleving. Er zijn verschillende activiteiten die het contact en de vriendschapsbanden bevorderen, meestal gekoppeld aan één of andere uitvoering, zoals koorreizen naar buitenland, zangavonden, Cecilia-feest enz …?voorzitter Jan Maertens

Zingt u graag en hebt u interesse om vrijblijvend een repetitie of uitvoering bij te wonen.
Neem dan contact op met mezelf (0473 23 33 67) of via ons contactformulier.

met vriendelijke groeten,

Jan Maertens,
voorzitter